Uitleg Slaaptherapie

Informatie voor verwijzers en collega paramedici

Slaaptherapie – nu bij de oefentherapeut Cesar en Mensendieck.

Uitleg en informatie over onze aanpak voor verwijzers.

U als verwijzer kunt met deze uitleg slaaptherapie menige slechte slaper van dienst zijn, want slecht slapen komt voor onder ongeveer 30% van de bevolking en is daarmee een veelgehoord probleem. De NHG-standaard benadrukt het voorschrijven van een alternatief na 14 dagen slaapmedicatie. Een niet-medicamenteuze behandeling gaat boven een medicamenteuze. Nu is er gelukkig een effectieve eerstelijns behandelmethode voor insomnia en de lichamelijke en geestelijke gevolgen die het kan hebben. Kwaliteitsgeregistreerde oefentherapeuten die de geaccrediteerde slaapcursus hebben gevolgd kunnen lichamelijke en mentale gevolgen van slaapproblemen evidence based en practice based behandelen. De oefentherapie Cesar of Mensendieck wordt vergoed door de zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering. Kinderen onder de 18 jaar uit de basisverzekering.

Er zijn verschillende gespecialiseerde (slaap) oefentherapeuten:

 • Kinderoefentherapeuten (motorische retardatie en onhandige motoriek en slaap)
 • Psychosomatische oefentherapeuten (stress, spanningen, opgebrand, angst depressie en slaap)
 • Oefentherapeuten aangesloten bij Netwerk Chronische pijn (pijn en slaap)
 • Bekkenoefentherapeuten (zwangerschap en kleine kinderen en slaap)
 • Sportoefentherapeuten (bewegingsarmoede en slaap)
 • Zwangertotaal
 • Bedrijfsoefentherapeuten

Ook als collega (para) medicus kunt u mensen met slaapproblematiek tegenkomen in uw praktijk. Via de directe toegankelijkheid kan u uw patiënt adviseren contact op te nemen met de oefentherapeut Cesar/Mensendieck in de buurt (zie adressenlijst van slaapgeschoolde oefentherapeuten).

Wij werken samen met slaapcentra door heel Nederland en met de Hersenstichting om de gevolgen van slapeloosheid voor de algehele gezondheid terug te dringen. Slaapoefentherapeuten zijn een goedkope oplossing voor heel veel soorten klachten die samenhangen met slaapproblemen en zijn laagdrempelig te consulteren.

Doel Slaaptherapie

Doel van de behandeling van slaapproblemen door oefentherapeuten is:

De slapeloosheid zelf en de klachten als gevolg van de slapeloosheid (pijn, vermoeidheid, , overbelast gevoel, angst, depressie, bewegingsarmoede, overgewicht, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust zijn bij opstaan, concentratieproblemen, piekeren, kort lontje, vermoeidheid overdag… e.a.) dusdanig te verminderen dat significant lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren zijn verminderd of opgeheven.

Oefentherapeuten streven naar het verminderen of verhelpen van het slaapprobleem en de gevolgen ervan middels het zelfbewust en zelfwerkzaam maken van de patiënt. Tijdens de ongeveer 5 a 10 behandelingen werkt de patiënt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden om zo bijvoorbeeld pijn te verminderen en mentale weerkracht te verbeteren. Het is een 24-uurs aanpak die de vicieuze cirkel weer de positieve kant op laat draaien.

De slaapoefentherapeut heeft zich verdiept in de werkingsmechanismen biomedisch, hormonaal, neurologisch, gedragsmatig, cognitief bij slapeloosheid, en de vele vicieuze cirkels die kunnen optreden bij slaapproblemen.

Oefentherapeuten zijn bij uitstek geschikt voor het behandelen van de combinatie lichaam/geest en slaapproblemen omdat zij in basis hebben geleerd op een brede, holistische manier te kijken naar problemen. Juist slaapproblemen verdienen een brede kijk en de eerder genoemde 24-uurs aanpak in de behandeling.

Haal je aandacht weg van de pijn, dan zal je nachtrust comfortabeler zijn.

Uitleg over de behandeling

Feitelijk is de behandeling van lichamelijke en/of mentale klachten middels slaaptherapie qua structuur en aanpak vergelijkbaar met een “gewone” behandeling. We doen een intake, vullen een passende klachtenvragenlijst in en maken een behandeldoel en behandelplan. In de daarop volgende behandelingen volgt de uitwerking van het behandelplan waarbij we oog houden voor het brede scala aan invloeden op iemands lichaam, rust en balans in het dagelijkse leven. (het bio-psycho-sociaal model en de limbische verklaring). We eindigen met een na-meting en een rapportage.

De oefentherapeut kan er ook voor kiezen mensen met klachten door slaapproblemen in een groep te behandelen  (www.slaapslim.nu). Wanneer de patiënt dit graag wil kan ze contact opnemen met de therapeut in de buurt om na te vragen of er instroom mogelijk is. Dit moet u meestal zelf betalen.

Daarnaast is de oefentherapeutische praktijkruimte qua inrichting en mogelijkheden prima geschikt. Een slaapoefentherapeut heeft de praktijkinrichting uitgebreid met de benodigdheden om u optimaal de behandelingen te kunnen geven. U kunt hierbij denken aan:

Een echt matras, meerdere soorten hoofdkussens, extra slaapkussens voor tussen de knieën of achter de rug, een fleece deken, warm water kruik, andere therapie-ondersteunende materialen, een schemerlamp waarmee de praktijkruimte schemerig verlicht kan zijn.

De oefentherapeut heeft ruime behandeltijd voor iedere patiënt. Binnen deze tijd kan hij/zij borg staan voor persoonlijke aandacht en kwaliteit van de behandeling.

Mogelijke indicaties zijn

 • Inslaapproblemen door stress, spanning, restless legs, pijn of snurken…
 • Doorslaapproblemen door zwangerschap, pijn, piekeren, overgangsklachten…
 • Te vroeg wakker worden door blaasproblemen, pijn, drukte in het hoofd, life events, arbeidsgerelateerde klachten, carpaal tunnel syndroom…
 • Nachtelijk zweten door de overgang of stress.
 • Nachtelijke angsten of stress
 • Onrustige benen
 • Postoperatieve slaapproblemen
 • (langdurig) gebruik van slaapmedicatie
 • Vaak wakker worden door pijn / piekeren / partner
 • Slaaphoudingsadviezen, steun- en hulpmiddelen bij het slapen.

Signalen van een onderliggend slaapprobleem zijn

 • Ernstige moeheid in de ochtend
 • Tegen de dag en taken opzien
 • Futloosheid, bewegingsarmoede
 • Slechte concentratie, fouten/ongelukken maken
 • Neiging tot slapen overdag/’s avonds
 • Kort lontje, opvliegendheid
 • Doemdenken, het glas is half leeg.
 • Vergeetachtigheid
 • Besluiteloosheid
 • Verlaagd libido
 • Hartkloppingen, hoge bloeddruk, hyperventilatie
 • Verlaagde weerstand (snel ziek, ontstekingen, pijn)
 • Strijd of paniek in de nacht (ik MOET slapen)
 • Onmachtgevoelens

Stop met het tellen van schapen, wij leren u beter slapen!

Wilt u meer weten over de slaaptherapie door Oefentherapeuten?
Neem dan gerust contact met me op of bestel het boekje “Slaaplessen” via de webshop.