nieuwsbrief 2 februari 2017

(deze nieuwsbrief svp NIET “openbaar” delen op Social Media. Dit is interne informatie)

Slaapoefentherapie in de media

Slaapoefentherapie komt al meer en meer in de media. Hieronder staan enkele voorbeelden …

 • We krijgen een interview in het Apneumagazine.
 • Elke maand komt er een blog over slapen op de www.hersenstichting.nl
 • We komen met een mooi artikel in het Thebe magazine.
 • Meerdere oefentherapeuten hebben een eigen artikel geplaatst in de lokale krant.
 • We waren in het Zapp jeugdjournaal.
 • We zijn al meermalen op de radio geweest.
 • Er zijn groepjes Slaapoefentherapeuten heel goed bezig richting de slaapcentra, huisartsen en apothekers. Er worden presentaties gegeven en we zijn vrijwel altijd aanwezig op themabijeenkomsten over slaap door het land.

Laten we vooral zo doorgaan met zijn allen. We worden echt al meer gezien en beter gevonden. Hopelijk worden we na ons wetenschappelijk onderzoek ook beter erkend!

Naamsbekendheid – DTO via onze website

De bezoekersaantallen op de site Slaapoefentherapie zijn opnieuw toegenomen! Meestal zitten we tussen de 500-700 bezoekers per DAG!!

In januari zijn er 14.300 unieke bezoekers geweest op onze website. En jullie pagina met de praktijkadressen is door 847 mensen 1147 keer geraadpleegd afgelopen maand.

Kinder Slaapoefentherapie

Er zijn momenteel al ongeveer 50 Kinder Slaapoefentherapeuten.

Iedereen die de kindercursus heeft gedaan kan nu zien dat dit vermeld staat achter zijn/haar naam op de adressenpagina van Slaapoefentherapie. Hierdoor kunnen patiënten direct zien dat ze ook met kinderen bij jullie terecht kunnen. Check even of ik JOU niet ben vergeten!! (adressen)

Google zal je ook gaan tonen op deze zoekterm.

De patiënten-/artsenfolder voor de Kinder Slaapoefentherapie is in wording. De teksten zijn klaar (met dank aan de collega’s die tekstfoutjes hebben gemeld en tips hebben gegeven) en de vormgeving is in volle gang.
Ik verwacht dat in de loop van februari 2017 de folder te bestellen is in de shop van meditrainer.nl

kinder slaap folder binnenkant 2

Wetenschap

2 groepjes van 2 studenten zijn momenteel bezig met hun Thesis. Ze hebben mij gevraagd hun begeleider te zijn. De 2 onderzoeksopdrachten/vragen zijn:

 • Ontwikkel een stroomschema (beslisboom) voor de methodische aanpak van het (individuele) onderzoek & de behandeling van de Slaapoefentherapie.
 • Welke vragenlijsten zijn het meest effectief en efficiënt te gebruiken bij Slaapoefentherapie bij kinderen. Maak een top 3.

Op 19 januari 2017 heb ik bij de Hersenstichting op kantoor gepraat over de gewenste uitkomstmaten voor ons wetenschappelijk onderzoek. Hierover is nu meer duidelijkheid gekomen. De Hersenstichting wil ons supporten …

 • met Inzet van uren (denk aan stuurgroep / klankbord) voor het onderzoek;
 • co-financiering, al lijkt dat voor 2017 lastig;
 • verbinden van goedkeuring / legitimiteit van een aanvraag voor financiering van het onderzoek bij derden.

We gaan de financieringsmogelijkheden onderzoeken en het vervolgtraject verder vormgeven.

Terugkomdag / netwerkdag

De netwerkdag voor alle Slaapslim en Slaapoefentherapeuten komt eraan. We hadden eerst zaterdag 22 april in de planning, maar ik verwacht dat dit (veel) te kort dag is. Ik ga erop aansturen dat het najaar 2017 wordt. Op veler verzoek zullen we accreditatie voor deze dag aanvragen en er een mooie professionele dag van maken met een plenaire ochtend en een workshopmiddag. In een later stadium kan ik jullie meer informatie verstrekken.

Slaapoefentherapie / Slaapslim op de “Dag van de Eerstelijn”

De Eerstelijnsbeurs in Egmond aan Zee op 18 januari 2017 was een groot succes. We hebben veel huisartsen, doktersassistentes en POH-ers gesproken aan de stand. Iedereen werd heel enthousiast na onze uitleg over de behandeling van slaap door oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. De folders en de regionale adressenlijst zijn allemaal meegenomen. We hebben zelfs nog adressenlijsten extra gekopieerd. Slaapslim heeft een presentatie / workshop gehouden van een uur met ruim 20 toehoorders. Masja Duyn had een tweetal TIO studenten bereid gevonden om de hele middag te flyeren voor de Slaapoefentherapie!

Onze grote dank gaat uit naar:

Masja Duyn, Anja Lekkerkerker, Simone van Meer, Lily-An Alberts, en Marlous Wijffels.

Dag van de Eerstelijn – najaar 2017

Op woensdag 4 oktober a.s. staat de 3e Dag van de Eerstelijn voor het zuidelijk gebied (regio Amsterdam/Zuid-Holland) op de planning. De locatie hiervoor is nog niet bekend. N.a.v. evaluaties en relevantie zullen ze een iets afgeslankt aanbod programmeren. De organisatiecommissie gaat spoedig aan de slag met het programmeren. Geef je bij ons op als je hieraan deel wilt nemen en mee wilt helpen!

Heb je nog niet aangemeld op onze Facebook Slaaplessen-1 groep? Doe dit dan alsnog, want anders mis je de dagelijkse dynamiek in onze community met meer dan 350 collega's!