Nieuwsbrief 28 maart 2017

(deze nieuwsbrief svp NIET “openbaar” delen op Social Media. Dit is interne informatie)

Mini symposium

Als eerste een heel belangrijke datum: zaterdag 18 november 2017

Op deze datum geven Slaapslim en Slaapoefentherapie samen een mini symposium voor alle in slaap geschoolde oefentherapeuten. We vragen accreditatie aan en maken er een professionele dag van.

We zijn momenteel vrijwel zeker van de locatie en druk bezig een interessant programma samen te stellen waar jullie erg van gaan genieten en veel van kunnen leren.

Er komen ook zeker parallelsessies waarin verschillende sprekers interactief met jullie samen zullen werken om onze kennis te verdiepen en te verbreden.

Kinderen en slaapproblemen

Slaapproblemen bij pubers is momenteel HOT.

Met name in Amsterdam e.o. lopen ze vóór op de aanpak (preventief en curatief) van de puberslaap. De JGZ en GGD werken hierin samen.

Ze denken ook over een interventie voor basisschool kinderen, maar dit ligt iets meer op de achtergrond. Zij willen een aanvulling gaan bieden op het lespakket van de Hersenstichting.

Charge jour Brainzzz voor middelbare scholieren

De Hersenstichting is samen met Chronoatwork het lespakket “Charge your Brainzzz” aan het ontwikkelen. De lancering hiervan zal ongeveer begin 2018 zijn. Charge jour Brainzzz zal in de (biologie?) klassen worden gegeven door Beta-docenten die dit in hun lesstof opnemen. Zij willen op deze manier de bewustwording vergroten onder pubers m.b.t. slaap.

Ouder informatie avonden

De GGD en JGZ Amsterdam willen hun pijlen vooral op de ouders richten en hebben hiervoor therapeuten / collega’s nodig die (samen met hen) presentaties gaan geven op scholen. In een later stadium en bij positieve feedback kunnen deze presentaties over heel Nederland dienst gaan doen.

Heidi Visser, Petra Gunnink en ik hebben twee stevige gesprekken gehad met de Adviseur gezondheid en leefstijl, Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie Team Jeugd van de GGD Amsterdam. Zij zal ons als serieuze mogelijkheid voor deze ouder informatie avonden meenemen in de ontwikkeling ervan. Wellicht dat de oefentherapeuten zelfs mee mogen ontwikkelen aan de presentatie zelf waardoor er een uniforme aanpak komt.

Slaapoefentherapie in de media en op locatie.

Ondertussen zijn er artikelen verschenen over de slaapoefentherapie in de Libelle, Leefstijl, Apneumagazine  en lokale kranten. Bij de World Sleep Day zijn we weer even op de radio geweest en heeft menigeen op Social Media gepost! Heel goed van jullie want iedere post op Social Media helpt mee aan onze naamsbekendheid.
Hebben jullie al een pagina over slaap op je website gemaakt?

Ook hebben jullie mooie kansen gepakt om op informatiemarkten (voorjaarsbijeenkomst Apneuvereniging, sportschool, ziekenhuis) te staan. De rollup banners en posters zijn vaak gebruikt! Er worden POH’s, huisartsen en collega paramedici geïnformeerd! Dit is allemaal erg fijn en belangrijk, want Slaapoefentherapie is voor velen een nieuwe onbekende behandelmogelijkheid.

4 oktober staat de Slaapoefentherapie in Amsterdam (weer) op de dag van de Eerstelijn. Dit keer met de kinder Slaapoefentherapie. We geven een workshop en hebben een stand.

Ideeën om je eigen PR op te richten:

POH, psychologen, apotheken, diëtisten, logopedisten, (jeugd)maatschappelijk werk, thuiszorg, kinderfysio- ergo- en oefentherapeuten, consultatiebureau’s, sportverenigingen, (vervoers)bedrijven…etc

Natuurlijk ook de huisartsen en slaapcentra, maar vanwege de DTO kun je gerust je pijlen heel breed schieten, dan borg je de toestroom van patiënten beter dan wanneer je “afhankelijk” wordt van 2 a 3 artsen.

Wanneer je een afspraak wilt maken met één van de bovenstaande partijen. Pak dan je PR checklist erbij die achterin je werkboek zit en benadruk waarvoor jij DE ANDER (!) nodig hebt in de samenwerking! Zeg dat je graag wilt overleggen over “verder behandelen waar jijzelf tekort komt”.

Bijvoorbeeld je wilt samenwerken met een psycholoog:

Wanneer wij aanlopen tegen een onderliggend trauma of een bijkomende depressie kunnen wij dat niet behandelen en hebben wij de psycholoog nodig om naartoe te verwijzen…..

Bijvoorbeeld samenwerken met logopediste:

Wanneer wij aanlopen tegen een hypotone mond- keel musculatuur bij lichte apneu dan doen wij de gedragsmatige kant maar de oefeningen voor het mond-keel gebied kunnen jullie veel beter!

Op deze manier zal het je makkelijker lukken “binnen” te komen.

Tot slot …

Voordat deze nieuwsbrief onmogelijk lang gaat worden wil ik graag eindigen met een dankwoord naar jullie allemaal.

In onze Facebookgroep gebeuren zulke mooie dingen en dit komt door jullie betrokkenheid. Jullie posten zeer relevante informatie en vragen en geven elkaar waardevolle feedback. Open en eerlijk zonder elkaar te beoordelen of veroordelen.

Echt professioneel en respectvol!

respect