Nieuwsbrief december 2018

(deze nieuwsbrief svp NIET “openbaar” delen op Social Media. Dit is interne informatie)

Onderwerpen

 • Vereenvoudiging van het Wetenschappelijk Onderzoek naar voor- en nameting.
 • Geen apart overkoepelend netwerk Slaapoefentherapie-Slaapslim.
 • Wanneer ben je Slaapoefentherapeut?
 • Tweede groepsbestelling buitenbord Slaapoefentherapie.
 • Autosticker 5 jaar Slaapoefentherapie in januari 2019 beschikbaar.
 • Tweede Symposium Slaapoefentherapie waarschijnlijk in oktober 2019.
 • Webinar slaaprestrictie voor WO-deelnemers op 9 januari 2019.
 • Nieuwe inzichten n.a.v. symposium NVN te Utrecht.

Vereenvoudiging van ons Wetenschappelijk Onderzoek

Wat is dit jaar 2018 ontzettend snel voorbij gegaan. Martine van Kaathoven en ik waren begin dit jaar zwaar aan het zweten op de uitrol van het wetenschappelijk onderzoek van de Slaapoefentherapie. In september gaven we het laatste webinar en toen klonk het startschot.
Wat bleek in oktober….. de Universiteit van Maastricht kon en wilde geen verantwoordelijkheid nemen voor de ethische kant van het onderzoek en kwam daar veel te laat mee. Daardoor moest het alsnog naar de Medisch Etische Toetsings Commissie (METC). Deze kon het onderzoek niet zonder meer als passant laten doorgaan en dus betekende dit: terug naar een vóór- en nametingsonderzoek waarvoor de universiteit wel de ethische verantwoording kan en wil dragen.

Het onderzoek is hierdoor vereenvoudigd en laagdrempeliger voor de geïncludeerde deelnemers. Iedereen wordt nu door ons behandeld!!

Voor een korte duidelijke uitleg krijg je binnenkort een filmpje te zien op Fb slaaplessen-wo. Laat dit je motiveren zoveel mogelijk (geïncludeerde!) patiënten te behandelen!

Slaapoefentherapie & SlaapSlim?

Slaapoefentherapie en SlaapSlim hebben een LAT relatie en dit is onveranderd. We blijven elkaar helpen, ondersteunen, adviseren en aanvullen waar gewenst. We hadden voorheen het plan om een gezamenlijk “nieuw” overkoepelend netwerk te maken met allemaal 4-daags slaapgeschoolde therapeuten.

Dit idee is van de baan.

Er komt geen apart overkoepelend netwerk met een andere naam en een ander logo. De basis voor zo’n intensieve samenwerking ontbreekt. Hierdoor zal ook de kortingscode bij lidmaatschap van beide netwerken vanaf 1 september 2019 helaas komen te vervallen.

Wanneer mag je jezelf Slaapoefentherapeut noemen?

Verder hoor ik zo links en rechts dat men denkt dat je alleen “Slaapoefentherapeut” bent wanneer je de cursus Slaaplessen en de cursus Slaapslim beide gedaan hebt. (Dan ben je wel super-slaaptherapeut!)

Dit klopt niet.

Slaapoefentherapeut ben je wanneer je, als oefentherapeut, de cursus Slaaplessen succesvol hebt afgerond en lid bent van het Landelijk Netwerk Slaapoefentherapie. Daarmee verkrijg je het recht om de naam (woordmerk) en het logo (beeldmerk) te gebruiken.

Groepsbestelling buitenbord Slaapoefentherapie.

Afgelopen zomer hebben maar liefst 106 therapeuten een buitenbord besteld. Dit draagt bij aan onze naamsbekendheid en een betere lokale zichtbaarheid van jou als Slaapoefentherapeut. In december kun je als je betalend lid bent opnieuw van de mogelijkheid gebruik maken zo’n buitenbord te bestellen. Door op deze link te klikken kom je bij een invulscherm voor het buitenbord. Vul de gevraagde gegevens in en het aantal buitenborden dat je wilt. En klik daarna op verzenden.

Begin januari stuur ik de lijst met namen aan de leverancier. Je ontvangt je bestelling en de factuur hiervoor van de leverancier zelf.

Hopelijk lukt het weer de hoogste korting te krijgen door de grootte van de bestelling.

buitenbord slaapoefentherapie

Full Color plexiglas muurbordjes : prijzen
Bij bestelling 50 stuks gelijktijdig : €41,75
Bij bestelling 80 stuks gelijktijdig : €40,80
Bij bestelling 100 stuks gelijktijdig : €39,40
Excl. B.T.W. en evt. DTP-kosten, af fabriek
Levering: In overleg
Betaling: Binnen 30 dagen na factuurdatum
Materiaal: 6mm helder acrylaat.

Op de hoeken v.z.v. boorgaatjes ø 10,5 mm t.b.v. RVS afstandhouders.
Deze muurbordjes worden aan de achterzijde beplakt met een full color sticker
Afmeting: 411 x 164 mm, opdruk 297 x 104 mm
Druk: 1080 dpi full color
Afwerking: Per stuk verpakt, inclusief RVS afstandhouders.

Raamsticker / autosticker 5 jaar Slaapoefentherapie

In december laat ik 600 raam/autostickers maken ter ere van ons 5 jarig bestaan als Slaapoefentherapeuten. Deze stickers zijn:

• Witte achtergrond met blauwe letters: www.slaapoefentherapie.nl,
• 60 cm breed en 8 a 10 cm hoog
• Een oranje cirkel erbij van 15 cm diameter met “5 jaar”

De cirkel kun je in 2020 verwijderen en de witte sticker kun je zo lang gebruiken als je wilt.

Wanneer je al zeker weet dat je de sticker niet zal gaan gebruiken, laat het mij dan even weten. Dan verstuur ik hem niet.

Symposium najaar 2019

Het tweede symposium van de Slaapoefentherapie zal hoogstwaarschijnlijk in oktober 2019 plaatsvinden. De prille voorbereidingen zijn begonnen.
Het wordt een breed eerstelijns Slaapsymposium. Genodigden zijn natuurlijk oefentherapeuten, maar ook andere paramedici, huisartsen, POH, doktersassistenten, apothekers, psychologen en (jeugd)maatschappelijk werkers. Mis je een belangrijke doelgroep? Laat het mij dan even weten.

Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen (Utrecht)

Congres omgaan met slaapproblemen bij baby’s, peuters en kleuters op woensdag 8 mei. Locatie Jaarbeurs in Utrecht. Het is best kostbaar (€ 300+) maar een zeer interessant congres voor de Kinder-Slaapoefentherapeut. Ik heb al geregeld dat we folders mogen verspreiden. Kom jij ook? De 5e aanmelding van dezelfde organisatie (Slaapoefentherapie) is gratis?

Voor meer informatie klik Hier

Webinar slaaprestrictie voor WO-deelnemers

Het eerdere webinar kon helaas niet doorgaan, maar van uitstel komt zeker geen afstel. Het onderwerp is zeer belangrijk en goed toepasbaar in de oefentherapeutische praktijk. We gaan een uur verdelen in 40 min theorie en 20 minuten persoonlijke vragen en casuïstiek. Je krijgt van tevoren weer een inschrijfmail.
Reserveer hiervoor woensdagavond 9 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur in je agenda.

Nieuwe inzichten vanuit het symposium Neurologie en Slaap op 22 november 2018

Narcolepsie
Er is onderzoek gedaan naar narcolepsie met de vraag of het een auto-immuunziekte zou zijn. Dit blijkt niet bewijsbaar. Er is geen sprake van inflammatie, T-cellen of antilichamen.
Wat wel is komen vast te staan is dat de hypocretine (=orexine) producerende neuronen zeer sterk zijn afgenomen. Dit is vastgesteld bij 98% van de narcolepsie patiënten. Hypocretine beinvloedt het gehele brein en heeft als voorname functie stabiliteit te brengen tussen waak en slaap. Juist dit ontbreekt bij narcolepsie.

Neurostimulatie tijdens de slaap
Er is onderzoek gaande naar het verbeteren van de slaapkwaliteit, het geheugen en probleemoplossend vermogen door tijdens de slaap sensorische prikkels perfect getimed toe te dienen. Denk hierbij aan zoiets als de piepjes hoofdband van Philips. De bedoeling is dat dit op termijn een niet-farmaceutische behandeling zou kunnen zijn voor slaapproblemen.
Het blijkt dat een goedgetimed toegediende stimulus tijdens N3 de diepe slaap daadwerkelijk kan verlengen. Ook dat een precies getimede stimulus in de up-fase van de slowwave meer slaapspoeltjes veroorzaakte. Slaapspoeltjes consolideren zowel de slaapstand (je wordt niet zo snel van iets wakker) als geheugentaken (kunt beter onthouden).
Bij PTSS zou het koppelen van de negatieve geheugensporen aan een (zeer prettige) sensorische prikkel kunnen helpen bij het verbeteren van slaap en verwerking.
Conclusie: sensorische stimuli (mits perfect gegeven) geven meer slow waves en meer slaapspoeltjes.

One-liners:

 • De slaapdruk neemt af in de pubertijd.
 • Bij ADHD en ASS is (slaap)uitstelgedrag een grote boosdoener bij slaapproblemen.
 • Bewegen is een bewezen zeitgeber. Er is een meetbare terugkoppeling van beweging op de SCN. (Supra Chiasmatische Nucleus)
 • Methylfenidaat werkt verlengend op ons 24,3 uurs ritme. Hierdoor zie je soms een “doorschuivend” slaapritme.
 • Cafeïne versterkt je lichtgevoeligheid, dus het effect van licht op je slaap.
 • Dit is in de avond erg ondermijnend en in de ochtend helpend om beter op te starten.
 • Mindfulness en ACT werden de derde generatie gedragstherapieën genoemd.

Veel plezier met de verdere uitrol van de Slaapoefentherapie en alvast fijne feestdagen gewenst,

Groetjes,

Francis