Ontwikkelingen Slaapoefentherapie

mei 2016

Ontwikkelingen binnen de PR van de Slaapoefentherapie / Slaapslim

(deze nieuwsbrief svp NIET delen op Social Media. Dit is interne informatie)

Beste collega,

Er zijn mooie ontwikkelingen gaande op het gebied van de slaaptherapie door oefentherapeuten. Je leest tussendoor al wel het een en ander op Facebook, maar Facebook leent zich niet zo goed om uitgebreid verslag te doen van alle PR bezigheden die op de achtergrond doorlopen. Dus na het lezen van deze nieuwsbrief ben je weer up-to-date.

Congres Slaapproblemen en stoornissen bij jongeren (21 april)

Wij waren met 13 oefentherapeuten krachtig vertegenwoordigd op het congres. Het was een heel interessant congres zowel inhoudelijk als qua mogelijkheid om de slaapoefentherapie te profileren. Er deden zich meerdere mogelijkheden voor om ons vak onder de aandacht te brengen.

  • In de pauze hebben we Marcel Smits, neuroloog/somnoloog van de Gelderse Vallei aangesproken over melatoninegebruik en hoe wij hiermee omgaan als slaapoefentherapeuten.
  • Er kwam een vraag van een kinderarts uit de zaal “waarom er alleen behandelingen uit de tweede en derde lijn werden besproken, want niet elke jongere hoeft toch behandeld te worden in de tweede lijn?” “Maar waar moet naar verwezen worden in de eerste lijn”?? Waarop Francis de microfoon heeft gevraagd publiekelijk heeft benoemd dat er al landelijke dekking is met eerstelijns oefentherapie Cesar- Mensendieck bij slaapproblemen.
  • Op de statafels lagen de visitekaartjes en flyers van de slaapoefentherapie, deze zijn volop meegenomen.
  • Francis heeft aan Hans Hamburger gevraagd of er op het congres van 3 en 4 november 2016 plaats is voor een presentatie over de Slaapoefentherapie.
  • Nele Vanderbussche (kinderarts/somnoloog) heeft zelf contact met Francis gezocht en hulp en medewerking toegezegd aan uitbouw van de slaapoefentherapie bij kinderen.
  • Marloes Wijffels heeft contact kunnen leggen met de spreker Danielle Hendriks, orthopedagoge-generalist NVO uit Den Haag. Ze hebben de intentie elkaar vaker te spreken omdat ze bij elkaar in de buurt werkzaam zijn.

Richtlijn “Slaapproblemen bij jeugdigen” 2016

Vanaf oktober 2015 heeft Francis haar bijdrage geleverd aan het vormgeven en updaten van deze richtlijn voor de Jeugdgezondheidszorg in Nederland. Het is een richtlijn die vooral door jeugdartsen, kinderpsychologen -psychiaters, jeugd maatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, consultatiebureau’s en orthopedagogen zal worden gelezen.
Francis heeft van Eline Vlasblom, Research Scientist Child Health, de toezegging gekregen dat de slaapoefentherapie vermeld gaat worden in de richtlijn als eerstelijns verwijsmogelijkheid. Dus we gaan het druk krijgen met kinderen met slaapproblemen.

4 maart 2017 staat er nog een nascholingsdag “ slaapproblemen bij kinderen” open. Indien vol zal 15 april een volgende datum kunnen gaan worden?!

Wetenschappelijk onderzoek

Francis heeft contact gelegd via Linkedin met Eus van Someren, professor op het gebied van slaap, en DE Nederlandse slaapwetenschapper. Hij heeft het connectieverzoek aanvaard en na enige uitwisseling van berichten aangeboden om te helpen met het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Dus houd er rekening mee dat er ergens in 2016 medewerking aan je kan worden gevraagd voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van Slaap(slim)oefentherapie Cesar en Mensendieck bij slaapproblemen.
1 juni spreek ik Eus van Someren, Marijke Gordijn, Laura Rigter, e.a. ter inventarisatie van ideeën en mogelijkheden in het algemeen.

Bedrijfsartsen

Een van de sprekers op het congres NCP in Apeldoorn was Theo Senden, bedrijfsarts. Na afloop van zijn presentatie was het theepauze en sprak Francis hem aan. Theo Senden blijkt voorzitter te zijn van de commissie richtlijnontwikkeling en wetenschap.
Samen kwamen wij erachter dat het onderwerp “slaap” absoluut een onderbelicht onderwerp is in de visie en aanpak van bedrijfsartsen. Na enig overleg zei Theo dat hij geïnteresseerd is in de aanpak van oefentherapeuten op het gebied van slaap en heeft informatie over Slaapslim en Slaapoefentherapie meegenomen. Francis heeft direct na 9 april en later weer half mei contact gelegd met Theo met de intentie om medewerking te gaan verlenen aan het ontwikkelen van richtlijnen voor bedrijfsartsen daar waar kennis en aanpak van slaapstoornissen relevant is.

Samen overleggen

Slaapslim, Slaapoefentherapie en de VvOCM hebben een overleg staan op woensdag 18 mei in de ochtend. Hierin wordt de “voortgang opzetten netwerk deskundigheid OT/slaapproblematiek” besproken.
Heb je de cursus van Slaapslim nog niet gedaan en heb je tijd en zin om deze scholing te volgen? Meld je dan aan op www.slaapslim.nu. Hoe meer 4-daags geschoolde oefentherapeuten hoe liever.

Soundersleep cursus
Nog een interessante slaapcursus is: soundersleep

Slaapcursus Kempenhaeghe
Leer slaaptherapie geven in 1 dag: informatie

Enthousiaste en uitgeslapen groeten,

Francis
0654335221