Disclaimer

Disclaimer voor www.slaapoefentherapie.nl

Slaapoefentherapie is een vakinhoudelijke verdieping binnen het beroep oefentherapie Cesar of Mensendieck op het gebied van slaap.

Overal waar Slaapoefentherapie staat betekent dit: Oefentherapie Cesar of Mensendieck m.b.t. gedragsmatige slaapproblemen. De oefentherapie behandelt slaapproblemen als een onderdeel van het algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdags een rol spelen.

Overal waar Slaapoefentherapeut staat betekent dit: Oefentherapeut Cesar of Mensendieck die gedragsmatige slaapproblemen behandelt. Oefentherapeuten behandelen slaapproblemen als een onderdeel van het algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdags een rol spelen.

De Slaapoefentherapie (Kamer van Koophandel: 20132562) verleent u hierbij toegang tot www.slaapoefentherapie.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Slaapoefentherapie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.slaapoefentherapie.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De redactie van de Slaapoefentherapie spant zich in om de inhoud van www.slaapoefentherapie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.slaapoefentherapie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Slaapoefentherapie.

Genoemde prijzen op www.slaapoefentherapie.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.slaapoefentherapie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Slaapoefentherapie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Slaapoefentherapie.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.