Samenwerkingspartners

in de eerste lijn

Samenwerkingspartners bij slaapoefentherapie zijn geregeld nodig.

In de slaapoefentherapie kunnen wij in de behandeling tegen de grenzen aanlopen van ons kunnen of er kan behoefte zijn aan afstemming en overleg over complexe klachtenbeelden. Bent u dan onze samenwerkingspartner?

Voorbeelden van samenwerking:

  • Bij traumatische ervaringen maken wij graag gebruik van een psycholoog die EMDR kan toepassen. De slaapoefentherapie doet dan de rest.
  • Bij apneu werken wij graag samen met een logopediste om de wang en keelspieren te oefenen.
  • Bij COPD, overgewicht, hoge bloeddruk, suikerziekte, of het afbouwen van slaapmedicatie werken wij samen met de Praktijk Ondersteuner Huisartsen. (POH).
  • Bij kinderen met ADHD, autisme, hechtingsproblematiek of angst- paniekstoornissen hechten wij waarde aan overleg met de kinderarts of behandelend psycholoog. Slaapoefentherapie geeft slaaphygiene adviezen, adem- en ontspanningsoefeningen, (kinder)mindfulness en focusoefeningen.

Afhankelijk van de doelgroep die een slaapoefentherapeut kiest zijn andere samenwerkingspartners belangrijk.

Brede samenwerkingspartners:

  • Bij kinderen: consultatiebureau, kinderarts, GGD, maatschappelijk werk, ouders en school.
  • Bij ouderen: geriater en behandelend specialist, verzorgend personeel en familie.
  • Bedrijven: directie & management, bedrijfsarts, re-integratiespecialist, jobcoach, bedrijfspsycholoog, P&O afdeling.
  • Chronische pijn: Iedere andere behandelend specialist (reumatologie/interne geneeskunde, revalidatie arts)
  • Sporters: Sportarts, trainers, behandelend fysiotherapeut.

Slaapoefentherapie is lid van:

Bent u een geïnteresseerde collega in de eerstelijn die graag met ons samen wil werken in de behandeling van slaapproblemen? Neem dan vrijblijvend contact op met een slaapoefentherapeut bij u in de buurt.