Slaap apneu

Een gevaar voor uw gezondheid?

Slaap Apneu

Wanneer kunt u denken aan slaap apneu? Vooral wanneer u overgewicht heeft, man bent, alcohol gebruikt en rookt, onregelmatige werktijden heeft, misschien ook nog spierverslappers, pijnstillers of slaappillen gebruikt…. dit zijn negatieve factoren. U herkent slaapapneu aan:

 • veel en hard snurken.
 • plotseling ophouden met ademen.
 • met een ruk, zwetend en met hartkloppingen weer opnieuw beginnen met ademen en snurken.
 • overdag overmatige vermoeidheid.
 • heel hard werken om de moeheid niet te voelen. “Als ik ga zitten slaap ik”.
 • een klagende partner over nachtelijk snurken.

De apneu patiënt heeft dit zelf lang niet altijd door. Vaak weet de partner al sneller dat er een slaapprobleem zou kunnen bestaan, die kan immers moeilijk slapen van de herrie. De patiënt ervaart vooral de gevolgen van de slechte nachtrust:

 • vermoeidheid overdag,
 • slaapaanvallen,
 • hoofdpijn,
 • prikkelbaarheid,
 • uitputting, lusteloosheid
 • sexuele problemen,
 • slechte concentratie en minder kunnen presteren.
 • soms juist keihard doorwerken als compensatie van de moeheid.

Slaapapneu verslechtert niet alleen de kwaliteit van het leven, maar ook de levensverwachting. Door de aanslag op het hart- en vaatsysteem, bestaat er een 50% verhoogde kans op hartklachten. En door de vermoeidheid en slaapaanvallen kunnen er ook ongelukken gebeuren. Doordat sommige mensen veel energiedrankjes en koffie nuttigen om wakker te blijven, geven deze weer schade aan het lichaam.

Wat kan een slaapoefentherapeut doen met mensen met slaap apneu?

Ook al is de diagnose apneu gesteld, dan is het probleem niet direct opgelost. Er begint nu een periode van zoeken naar de oorzaak. Is uw kaak ongunstig gebouwd, is uw zachte gehemelte te groot en/of te slap, is een operatie de beste oplossing of een nachtbitje voor in de mond? Vaak zal u moeten leren slapen met het CPAP apparaat. Dit is een apparaat die u naast uw bed plaatst met een slang eraan en een masker voor over uw neus en mond. Het apparaat geeft een lichte overdruk op de lucht die in uw neus/mond wordt geblazen. Dit houdt uw bovenste luchtwegen open. Het is erg wennen aan het gezoem en aan het masker op uw gezicht. Het duurt ook een aantal maanden eer u helemaal bent uitgerust en bekomen van deze uitputtingsperiode. Het op de rit zetten van uw leven raakt veel kanten in uw gedrag, denken en gevoelswereld. Dit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Juist hierbij helpt de slaapoefentherapeut. Zij leert u:

 • uw grenzen beter aan te geven,
 • acceptatie van het CPAP apparaat.
 • omgaan met het tempo van herstel, want dit gaat voor velen niet snel genoeg.
 • omgaan met de nieuwe energie. Opbouw met sporten en een natuurlijke adem en vitaliteit hervinden.
 • keuzes te maken in uw dagen tussen wat u wilt en wat u moet.

Wanneer u hele milde apneu heeft of houdingsafhankelijke apneu helpt de slaapoefentherapeut u met oefeningen voor de neus-, keel en wangspieren en/of uw slaaphouding.

Samenvattend: coacht hij/zij u naar uw eigen persoonlijke (en nieuwe) balans.

Adres apneu vereniging:

Apneu vereniging NVSAP Postbus 229 1560 AG Krommenie email: info@nvsap.nl internet: www.apneuvereniging.nl algemeen patiënten informatienummer: 0900 – 2020675 dit is bereikbaar van 10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur.

Wellicht herkent u ook andere slaapproblemen