Vergoeding

via uw zorgverzekeraar

Vergoeding van de behandelingen gegeven door uw oefentherapeut Cesar / Mensendieck.

De (psychosomatische) oefentherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de rubriek “beweegzorg”. Dit betreft fysiotherapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck, osteopathie en ademhalingstherapie.

Kinderen onder de 18 jaar krijgen vergoeding uit hun basisverzekering.

Bij alle gecontracteerde zorgverzekeraars loopt de vergoeding direct via Vecozo . Uw therapeut dient de declaratie in bij uw verzekering en de betaling volgt direct aan de praktijk.

U kunt uw overzicht van de behandelingen altijd online bekijken bij uw zorgverzekeraar of op uw afsprakenkaart bijhouden maar ook gewoon bij uw therapeut opvragen.

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten krijgt u zelf de nota. Vraag uw therapeut naar de geldende tarieven.