Nachtelijk piekeren en malen stoppen

13 november 2013

Nachtelijk piekeren en malen stoppen

Hoe gaat u uw vastzittende piekergedachten ’s nachts “te lijf”?

Bijvoorbeeld door het opvoeden van uw brein.

’s-Nachts omgaan met steeds terugkerende piekergedachten komt erop neer dat u consequent uw brein gaat opvoeden. De aanpak is als volgt:

U toont een moment van begrip voor de opkomende gedachte, want deze heeft wel reden om er te zijn. Er spelen waarschijnlijk echt belangrijke zaken in uw leven. Echter direct na het tonen van begrip, moet de correctie komen dat deze gedachten nu niet het juiste tijdstip hebben uitgekozen. Het is heel belangrijk dat u beseft dat ze NU niet welkom zijn. Ze krijgen absoluut weer aandacht op uw dagelijkse piekeruurtje wat u in heeft gelast om alle zaken dagelijks op een rijtje te zetten. Daar moeten deze gedachten dan maar even op wachten! NU bent u gebaat bij rust en slaap, zodat u weer helder uw problemen het hoofd kan bieden in het uur dat daarvoor staat. Eigenlijk is het gewoon een eerlijke onderhandeling.

Vergelijk het maar eens met het onderstaande voorbeeld:

Stel uw kind wil heel graag naar de speeltuin en zeurt hierover om 19.00 uur ’s avonds. Dan zegt u toch ook dat dat niet het juiste tijdstip is om dit te gaan doen. Het kind moet eerst gaan slapen, daarna wellicht ook nog eerst naar school, en na school kunt u inplannen dat jullie samen een uurtje naar de speeltuin gaan. Wanneer het kind dan de volgende avond weer vraagt om naar de speeltuin te gaan, herhaalt u alleen de logische stappen en beloont het kind met spelen op het juiste moment. Uiteindelijk leert het kind dat alles op zijn tijd komt. Slaaptijd is slaaptijd, school is school en er is ook altijd tijd om te spelen. Herkenbaar!? Het aandacht vragen op het verkeerde moment houdt dus echt een keer op! Ook het opvoeden van uw brein is te leren!

Heeft u ervaring met het verplaatsen van uw gepieker naar een beter moment dan ’s nachts deel het met mij.